skip to Main Content
MP2

Kdo jsem a proč dělám tuto práci – můj životní příběh

Ing. Milena Pohlová
den narození 26.7. ve znamení Lva

Již více než 20 let se zabývám seberozvojovými a očistnými technikami a směry, jež mi pomáhají na mé cestě k lepšímu pocitu v životě.
Nyní se již 13 let se věnuji práci s lidmi profesně – individuální terapie, poradenství v oblasti osobního rozvoje, v oblasti partnerských a mezilidských vztahů, sex koučink, tantrické masáže, výuka partnerské masáže.

Má životní cesta
Nevnímala jsem svůj start života a následné zkušenosti dítěte jako zrovna šťastné. Narodila jsem se se schopností nesmírné citlivosti a vnímavosti. Své emoce jsem prožívala velmi silně a hluboce a stejně tak silně jsem byla schopna cítit emoce a pocity druhých lidí. Bylo mi však dáno najevo, že tato emočnost a citlivost je nesprávná, a tak jsem tuto svou nádhernou schopnost a dar pohřbila hluboko v sobě, zamkla své pocity na zámek a přestala je navenek projevovat.

Zamkla jsem je na dlouhá desetiletí a bylo to velmi smutné. Stala jsem se člověkem na povrchu přátelským a milým, v hloubce však zoufale smutným, osamělým a prázdným.
Když člověk zamkne své emoce a pocity, třeba jen některé, i to způsobí že uzamkne s nimi i celé své srdce a svou schopnost milovat – cítit a přijímat lásku.
Svou hodnotu a cenu jsem hledala u druhých a snažila se zasloužit si jejich lásku, o které jsem si myslela, že ne ni nemám nárok, dokud všichni kolem mne nebudou šťastní a spokojení.
Naučila jsem se díky výchově zacházet se sebou necitlivě, kriticky, potlačovat své emoce, popřít své potřeby a starat se především o potřeby druhých. Někde uvnitř mne vyrostl komplex, který mi říkal, že jsem zlá, naprosto nemožná a nepřijatelná a že si nic dobrého nezasloužím.
Protože se mi nedařilo vyplnit tento nadlidský úkol – udělat lidi kolem sebe šťastné (bylo to nad mé schopnosti a síly), tak jsem měla pocit hlubokého selhání. Pocit, že jsem zlý člověk neschopný lásky, který druhým jen ubližuje, jinak by přece byli všichni kolem mě šťastní a spokojení.

Toužila jsem to změnit. Toužila jsem prožívat štěstí, radost, lásku, spokojenost. A tak jsem začala hledat a pustila se cestou osobního rozvoje. Klopýtala jsem, padala a zase vstávala, zkoušela různé techniky slibující zázračné a rychlé účinky, obracela se na anděle a kartářky, řídila se dobrými radami, absolvovala nespočet seminářů a kurzů.
S jediným výsledkem. Nepříjemné prožitky a situace se v mém životě stále opakovaly.

Pak přišel zlom. Jak to často bývá – přes situaci, kterou jsem vnímala jako velmi krutou. Ze dne na den mne bez varování opustil partner. Dlouho si to plánoval, aniž by mi cokoliv dal najevo.
Ta příslovečná poslední kapka dopadla. Teď to bylo už buď a nebo.
Chvíli jsem se klonila k tomu nebo, nechtěla jsem v takovém světě už dál žít.
Pak se ale něco krásného ve mně zvedlo, jakási životní síla, která vám nedovolí odejít předčasně, protože ví, že máte hodně darů, jež jste ještě nerozdali. A tato síla, nesmírná, ale zároveň velmi něžná a láskyplná mě zastavila a nabídla pomoc.

Když je žák připraven, přijde učitel. A tak se stalo…
Vzal mne za ruku a provedl mne celým mým životem. Držel mne za ruku, když jsem nahlížela do svých nejtemnějších zákoutí a viděla tu spoušť. Držel mě pevně a nepustil, ani když se objevovali ti nejhorší démoni, zůstal se mnou a stál při mně.
Prošla jsem. I díky němu. A díky své touze po životě a své schopnosti přece jen zahlédnout světlo, jež je v každém z nás.

A teprve poté, kdy jsem pokorně přijala veškerou temnotu, jež jsem vytvářela, přijala, že změna k lepšímu vyžaduje usilovnou, trpělivou a každodenní práci (žádné čáry-máry-fuk velkého guru a je to pryč), neoblomný záměr, neústupnost a osobní nasazení, kdy jsem byla ochotna projít i cestou velké bolesti a smutku, obrovského strachu z neznámého, jsem nakonec našla to, co jsem celý život hledala venku a dožadovala se toho od svých blízkých.
Své opravdové, nefalšované a přirozené JÁ. Své srdce, jež umí milovat a přijímat. Své překrásné emoce – radost, vroucnost, hravost, smích, pláč, smutek, vztek i nenávist. Ano, tohle všechno je můj tým a já stojím při něm.

Nikdy mi nebylo tak dobře jako teď. Jsem sama sebou, přijímám se na všech úrovních a učím se vítat zpátky a milovat vše, co ještě stále zůstává ve vyhnanství a ve stínu, kam ještě nevidím. Všechny mé části jsou vítány. Někdy to jde těžko a trvá to, ale když je přijmu, tak ony mi začnou ukazovat své dary a hodnotu, kterou pro mne mají.
A ty dary jsou úžasné, pomáhají mi a podporují mne. A já vidím ten rozdíl.
Dokud jsem je vyháněla, odmítala a chtěla se jich zbavit, byli to démoni.
Když jsem byla připravena a ochotna je uvidět a přijmout, stali se mými pomocníky.
Díky nim mám v sobě úžasný tým všech možných schopností.
Každou touto přijatou částí sebe sama se stávám celistvější, láskyplnější, soucitnější. Toto dávám nyní sama sobě a toto také umím dávat druhým. Nic víc jim dát nemohu než to, co dokážu dát sama sobě.

Mé poslání
Všechny tyto zkušenosti, kterými jsem osobně prošla mi ukázaly směr a poslání mého života. Vždyť vše, čím jsem prošla, opravdu funguje. Opravdu lze, bez ohledu na to, jaký start kdokoliv z nás v životě měl, bez ohledu na to, co žijeme dnes, dojít k lepšímu životu a lepšímu pocitu ze sebe sama. Tím k lepším a láskyplnějším vztahům, naplňující práci a hojnosti v životě.
A touto cestou mohu provázet i ty, kdo jsou připraveni uvidět pravdu o sobě, o svém životě a vydat se na cestu změny.

Vím kudy cesta nevede a poznala jsem, kudy cesta vede – a po této cestě vás budu provázet. Budu vás držet za ruku, stát při vás a ukazovat vám nový směr.
1) Společně nalezneme a očistíme stará negativní přesvědčení, vzpomínky a traumata, která vám říkají, že nejste dost dobří.
2) Otevřeme cestu k novým návykům, díky kterým se váš život stane postupně šťastnější a smysluplnější.

S čím vám mohu pomoci

  • vyčistit hlavu od negativních přesvědčení a vzorců
  • cítit se v životě lépe
  • posílit své sebevědomí
  • pochopit mužsko-ženské principy a jak je zařadit do všedních dnů
  • zlepšit partnerský vztah
  • nalézt životního partnera
  • zlepšit zdraví
  • zlepšit finanční oblast svého života

Své klienty citlivě, vnímavě a lidsky provázím na jejich cestě, podporuji je v jejich rozhodnutí a dodávám jim odvahu a inspiraci.
Při své práci využívám očistné techniky, které se mi v osobním životě velmi osvědčily a mají skutečné výsledky, které pocítíte i ve svém životě.
Předávám pouze to, co sama žiji.
Nechávám na vás, zda půjdete cestou změny nebo raději budete dál žít podle starých negativních programů a naučených omezujících přesvědčení.

 

Vzdělání, kurzy – co mi dalo základy
Kurzy seberozvojových a terapeutických metod:
2015 kurz od života „Terapie vnitřního dítěte“ (díky němu konečně konečně zažívám nádherné a trvalé výsledky!!!)
2013 metoda RUŠ 2 a 3, kurz pro terapeuty T1
2012 on line kurz Faster EFT
2012 metoda RUŠ 1
2011-2014 konstelace (semináře Jan Bílý, MUDr. Martin Daniel)
2010 proškolení v práci s Emočními rovnicemi
2009 zasvěcení do Shambaly
2008 Sexuological bodywork (Tantra World)
2006 metoda Principy života (Helena Vertelmanová – autorka, Irena Mikešová – lektorka)
2004 kurz Automatická kresba – možnosti léčení (PhDr. Tamara Cenková)
2003 kurzy One Brain (MUDr. Tamara Cenková)
1998 Silvova metoda – programování mozku
1995 zasvěcení Reiki I., II. a III. stupeň (Mary Hall)

Certifikované kurzy masáží:
2007 kurz Ayurvédská masáž
2009 certifikát Tantra masáže (součástí – Umění doteku, Joni a lingam, Třináctá komnata, Čtvrtá dimenze, Tantra Massage intensive)
2010 klasická, sportovní a rekondiční masáž – akreditace Ministerstva školství ČR
2010 kurz Masáž pro těhotné
2011 kurz Masáž prsou

Back To Top