skip to Main Content
cl-precitl 5

Jak přecitlivělost ovlivňuje vaše partnerské vztahy

Jestliže jste typem člověka, o kterém se dá říct, že je vysoce citlivý (viz článek ZDE), přecitlivělý z pohledu dnešní doby, měli byste si být vědomi i toho, že toto nastavení vás bude velmi silně ovlivňovat i v lidsky nejzákladnější oblasti – v oblasti vztahů.
   Přecitlivělost, resp. velká citlivost je nádherný dar, který se může stát prokletím, jež vás bude provázet celý život, pokud neumíte se svou citlivostí a vnímavostí správně zacházet.

Lidé s vysokou citlivostí mají v mnohém jiné potřeby, a pokud si těchto potřeb nejsou vědomi a snaží se přizpůsobovat a zapadnout do tzv. normálu, může jim to způsobovat velkou neplechu ve vztazích (s rodiči, partnerských, na pracovišti, ve společnosti, při navazování vztahů a hledání partnera apod.).

Pokud citlivé dítě vyrůstalo v rodině, kde byly jeho projevy snižovány, odmítány, necitlivě shazovány, či trestány, a jeho zvláštní potřeby nerozpoznány a nenaplňovány, bylo tlačeno do představ rodičů, odnáší si do dalšího života skutečně velký handicap.
   Už jako dítě se naučí, že s jeho chováním a potřebami je něco v nepořádku. Má pocit, že s ním samotným je něco špatně. Začne svou citlivost skrývat. Uzavře se do sebe a cítí buď přetrvávající hlubokou osamělost, prázdnotu a jistou plachost, která se mu bude zviditelňovat především v blízkých vztazích nebo se naopak začne tvrdě snažit, aby zapadlo, a vydá se cestou naplňování představ jiných lidí.
   Ať tak nebo tak, dítě zradí samo sebe a naučí se odmítat svou přirozenost. A celý život bude marně hledat, co je s ním špatně, co dělá špatně, že se mu nedaří jako jiným lidem. Půjde vytrvale samo proti sobě, protože tak ho to naučili a nikdo mu neukázal, co jeho citlivé nitro doopravdy potřebuje a že tyto potřeby jsou normální a v pořádku.
   I jako dospělý bude nadále díky těmto svým hluboce zakořeněným představám vlastní nedostatečnosti dovolovat ostatním lidem, aby s ním zacházeli podobně.
   Bude si díky tomu přitahovat partnery či partnerky, se kterými nedokáže navázat hluboké citové pouto a trvalý vztah, protože jeho uzavřenost a pocit nízké sebehodnoty mu nedovolí být ve vztahu naplno sám sebou. A bude přitahovat partnery, kteří to mají podobně. Stále bude hledat potvrzení své hodnoty a touhu po přijetí a po lásce zvenku, u druhých tím, že se bude snažit naplňovat jejich potřeby a bude se přizpůsobovat.
   Prošlo mi rukama dost klientů s citlivým nastavením, kteří se stále snažili najít toho pravého člověka v jiné osobě, snažili se přizpůsobit a zavděčit, zatímco jejich pravé a skutečné já zůstávalo druhému skryto. A nedokázali porozumět tomu, proč se jejich vztahy rozpadají, proč od nich partneři odcházejí.
   Jde v tom pokračovat stále stejně a doufat, že se jednou stane zázrak. Anebo udělat změnu v sobě.

Změna je možná
Chcete pro sebe jako vysoce citliví lidé udělat něco opravdu, ale opravdu pěkného? Tak se přestaňte snažit zapadnout do škatulek, do kterých nepatříte. Přestaňte naplňovat představy ostatních, jací byste měli být. Výsledkem vždy bývá utrpení, někdy celoživotní, s nímž si člověk neví rady. Nesnažte se pracovat na tom, abyste necítili to, co cítíte a abyste byli tím, kým nejste.
Jestli toho už máte fakt dost a zatím třeba jen přemýšlíte o změně, mám pro vás dobrou zprávu. Změna je možná!

Bude to chtít udělat pár základních kroků
Všechny tyto kroky by měly směřovat k uzdravení vztahu k sobě sama a změně zacházení se sebou samým. To je zásadní! Bez toho k trvale lepšímu pocitu v životě a šťastnějším partnerským vztahům nedojdete.
Poznejte sami sebe, přijměte se takoví, jací jste, naučte se sami se sebou zacházet tak, jak jste si vždycky přáli, aby s vámi zacházeli vaši rodiče, a do všech vašich vztahů pak vstoupí doposud nepoznaný klid, harmonie, respekt, pocit spojení, radost, spokojenost a mír.

Tři základní kroky k tomu, abyste se jako vysoce vnímaví a citliví lidé mohli v životě cítit lépe:

  1. Uvědomit si a přijmout, že jste vysoce citlivý a vnímavý jedinec – že vaše vnímání světa a vaše potřeby jsou odlišné. Pokud se najdete ve většině bodů ZDE, patříte do této skupiny.
  2. Nalezněte a odkryjte způsoby jednání, které jste převzali výchovou, které stále praktikujete a jimiž jdete sami proti sobě. Pro tuto fázi si najděte průvodce, jež vám s tímto odkrýváním pomůže. Bez alespoň počáteční pomoci to nepůjde, protože způsob, jakým jdete proti své přirozenosti, se vám za ty desítky let života vryl pod kůži tak, že jej nejste schopni sami detekovat.
  3. Tyto destrukce pročistěte a vyhojte a poté je nahraďte láskyplnějším a vědomějším přístupem k sobě sama (velmi dobře funguje práce s vnitřním dítětem a vnitřními částmi).


Díky předchozím třem zásadním krokům změníte postupně vztah k sobě sama z odmítání a skrývání své zranitelnosti a citlivosti na láskyplné přijímání, zvedne se vaše sebevědomí a budete se cítit jako plnohodnotný a cenný člověk. Dokážete svou citlivost chránit a obhájit si ji před světem
   Začnete si dovolovat projevovat a naplňovat své potřeby a to bez pocitu studu a hanby za to, že to máte jinak.
   To samé vám začne zrcadlit okolí, tedy i vaši partneři. Jak totiž zachází člověk sám se sebou, tak dovoluje druhým, aby se k němu chovali. Takže po všech těch vnitřních změnách, které jste dokázali udělat v předchozích krocích, se radikálně změní i vaše vztahy.

♦ Šťastný konec
Aby se vaše vztahy staly územím, na kterém kvete láska a na němž se cítíte jistě a dobře, zapracujte na svém sebevědomí, odkryjte a vyhojte stará zranění způsobená necitlivostí a nepochopením vašeho okolí. Objevte destruktivní vzorce, které jste převzali a najděte cestu k jejich změně. Začněte pečovat o své vnitřní dítě, protože to je ta vaše nejcitlivější a nejzranitelnější část vás samých. Když se o ní nepostaráte vy, tak kdo?

Pokud se neumíte postarat o tuto svou citlivou stránku, nejste sami sobě laskavým spojencem, budete trpět a vaše vztahy nebudou dobré.
   Jestliže vám rodiče neukázali, jak se svou citlivostí nakládat s láskou, neumíte to. Zacházíte se sebou tak, jak s vámi zacházeli.
   Udělejte si čas na to, abyste tento přístup k sobě změnili. Věnujte tomu pozornost, čas, energii, úsilí, finance, odvahu – to vše se vám bohatě vyplatí.

A já vám k tomu držím palce a přeji bezpečnou cestu sebeobjevování, léčení a vyhojení.
(V následujícím článku vám dám pár inspirací, jak se můžete o sebe jako citlivky postarat tak, abyste se mohli cítit lépe.)

(Pokud chcete dostávat informace o nových článcích, videích či seminářích, zaregistrujte se k odběru ZDE)

Back To Top