skip to Main Content

Nacházíte se v náročné, bolestivé nebo nepříjemné životní situaci?
Stále se vám opakují a vrací ty samé nepříjemné zážitky a nevíte co s tím?
Necítíte se spokojení, naplnění a jste rozhodnuti s tím něco udělat?

Provedu vás cestou z beznaděje k lepšímu a spokojenějšímu životu.
Na své problémy už nebudete sami.

V bezpečném, příjemném a laskavém prostředí vás povedu cestou, na níž společně nalezneme příčinu problému a provedu vás cestou pochopení, zpracování a ukážu vám cestu k sebelásce a sebepřijetí. Tak získáte pevná základ pro spokojený život.

Nepracuji povrchně, neslibuji snadné zázraky, ale umím “hrábnout” do hloubky, kde jsou skryté skutečné příčiny. U mě dostanete do ruky nástroj, díky němuž se budete v životě cítit lépe.

Jak terapie probíhá
Nejprve formou rozhovoru zjistíme, co vás nejvíce trápí a s čím si nevíte rady.
Pak vás správnými otázkami povedu k rozpoznání skutečné příčiny, projdu s vámi očistný proces, kterým rozpustíme staré bloky a nezpracované emoce, jež s vaším problémem souvisí.
Vždy zpracujeme tu část, která se nám ukáže a která je v danou chvíli pro vás dostupná.
Naše vědomí nás často hned nepustí do těch největších hloubek, ale vždy vyjeví to, co už jsme schopni zpracovat a vyléčit. Pak teprve nám otevře cestu dál.
Citlivě vás budu provázet okamžiky bolestných, do té doby neprožitých nebo odmítaných emocí, pocitů a vzpomínek. Neboť právě tyto vytěsněné části našeho života nás nevědomě ovládají a řídí.
Budu s vámi, podpořím vás a podržím tak, abyste jimi mohli úspěšně projít. Pomohu vám je pročistit a nelézt nový pozitivnější pohled a přístup.
Každé setkání má část odkrývající a část zpracovávací.
Z problému se nejde jednoduše jen “vykecat” nebo mu „porozumět“.
Pouze pochopením hlubší příčiny problému a skrytých souvislostí, prožitím a rozpuštěním potlačených emocí, dojde k uvolnění a následně již není třeba starou zkušenost opakovat.
Podmínkou pro to, abychom se v životě začali cítit dobře je, aby byl člověk ochoten na sobě pracovat, přijal zodpovědnost za současnou situaci v životě a byl ochoten projít očistným procesem.

Jak dlouho to bude trvat
Povrchní a jednodušší problémy jdou snadno a rychle. Na to vám stačí 1 sezení.
Při odkrývání hlubších příčin budete potřebovat čas, odborné vedení a podporu, abyste vytrvali a nevzdali to. Je to proces, který nelze uspíšit. Zde počítejte s 5-10 setkáními.
Povrchní přístup vede k opakování, skutečné příčiny budou v skrytu působit dál.
Odkrytí a zpracování opravdových příčin vede k vyhojení a k novým lepším návykům. Výsledkem bude váš spokojenější život.
Zlepšení celkové kvality života, vztahů, sebevědomí není jednorázovou akcí. To, co vás celé roky ovládá je automat, který je potřeba po nějakou dobu pravidelně vést novým směrem. Toho většinou nelze dosáhnout svépomocí, neboť staré vzorce, které nás ovládají, působí skrytě.
Skutečný pokrok není možné dosáhnout během 1 nebo 2 sezení.
Proto poskytuji možnost cenově výhodného bloku 5 sezení, během nichž může váš život nabrat lepší směr.

Cena terapie:
1.500,-  / 2 hod (1 setkání)
6.000,-  / 5 setkání (výhodnější cena 1.200,- / 2 hod)

Konzultace přes Skype či po telefonu … 1.500,- / 2hod
Platba předem na účet 2500062821/2010

Jaké problémy lze řešit
• Smutky, úzkosti, deprese
• Osamělost
• Nízké sebevědomí
• Nedostatečná sebeúcta
• Sebenenávist
• Životní krize
• Traumatické zážitky (zneužití, smrt blízkého člověka či dítěte, násilí)
• Ztráta smyslu života
• Partnerské krize (rozchod, rozvod, nevěra, žárlivost)
• Nemůžete najít partnera, jste už dlouho sami
• Oblast sexu a sexuality (strachy, nejistota)
• Oblast financí (nedostatek, vztah k penězům)
• Zdravotní problémy
• Nadváha

Jaké techniky a postupy při sezení využívám
Tou nejdůležitější „technikou“ je moje napojení se na klienta, to že ho bytostně cítím a vnímám, přijímám ho takového jaký je a rozumím jeho problémům.
Ostatní metody navzájem kombinuji a propojuji, podle toho, co je zrovna potřeba, jaké potíže řešíme a co je v danou chvíli nejvhodnější.
Každá z těchto technik představuje odlišnou přístupovou cestu. (Konkrétně – když to nejde zprava, jdeme na to odzadu. Často si vědomě „nepamatujeme“ vytěsněné události či pocity a k těm se lze dostat např. technikou konstelačního náhledu či vnitřního dítěte)

Práce s vnitřním dítětem – technika, která se mi osvědčila a ukazuje ty nejlepší výsledky, jaké jsem kdy zažila. Sama jsem živoucím důkazem toho, jak tato technika funguje. (CO JE VNITŘNÍ DÍTĚ – klikněte zde na odkaz)

Faster EFT – efektivně pomáhá při rozpouštění negativních emocí, jako je například strach, smutek, emocionální traumata, vztek, pocity viny, pocity bezmoci a beznaděje. Poklepem na vybrané akupresurní body na těle se neutralizuje emocionální náboj vzpomínky a tím dojde k „vypnutí“ negativního programu v podvědomí.

Konstelace – konstelační postavení obchází logiku, umí se „podívat za ni“. Ukáže pravdu, kterou si nepamatujeme, kterou nechceme nebo nejsme schopni vidět. Teprve pak můžeme měnit realitu k lepšímu.

Metoda RUŠ – pracuje s technikou přijímání. Velmi účinná a efektivní – přijetí nám umožní smířit se s danou situací a tím se uvolní energie a prostor pro pozitivní změny.

Back To Top